Anunt acordare tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Nr.4174 din 20.08.2020

ANUNȚ!!!!!

PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL

Program destinat copiilor preșcolari și elevi din învățământul de stat proveniți din familii defavorizate

        Primăria comunei Gârbova anunță demararea campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), în baza OUG 133/07.08.2020.

Beneficiarii programului:

* conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social este 500 lei/an școlar

Condiții de eligibilitate:

 • domiciliul/reședința: Gârbova, Cărpiniș și Reciu
 • venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 284 lei, în cazul copiilor preșcolari;
 • venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 115 lei, în cazul copiilor din învâțământul de stat primar și gimnazial;
 • dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

 • Cerere tip care poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei comunei Gârbova primaria-garbova.ro sau primită de la sediul Primăriei comunei Gârbova;
 • Copie acte de identitate ale părinților/reprezentantului legal, dacă este cazul;
 • Copie documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul;
 • Copie certificate de naștere copii;
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei, eliberate de angajator sau de alte autorități competente, taloane de pensie/mandate poștale de plată, extrase de cont bancar, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor, după caz;
 • Adeverință preșcolar/elev eliberată de instituția de învățământ;
 • Adeverință finanțe venit și declarație notarială în situația în care nu se realizează venituri;
 • Alte venituri după caz.

Depunerea cererilor și a actelor doveditoare are loc în perioada 24 august – 10 septembrie, la sediul Primăriei comunei Gârbova.

Relații suplimentare: telefon 0258748118, email: girbova@ab.e-adm.ro

                                                                                                              PRIMAR

                                                                                                          NEDELA IOAN