Anunt masuri limitare si prevenire raspandire virus SARS-COV-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

COMUNA GÂRBOVA

Localitatea GÂRBOVA, str. Văii, nr. 452,

C.I.F. 4562044 Cod poştal 517305 tel/fax. 0258/748101, 0258/748118

E-mail girbova@ab.e-adm.ro Web: www.primaria-garbova.ro

ANUNȚ IMPORTANT!!!

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI GÂRBOVA!!!

În conformitate cu HOTĂRÂREA NR.50 DIN 27.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza localității GÂRBOVA, începând cu data de 28.10.2020, ora 00⁰⁰, se instituie următoarele măsuri:

 1. Purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezenta în spații publice deschise cum ar fi piețe, târguri, stații de autobuz, peroane, zone în care se desfășoară serbări publice sau perelinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
 2. Administratorii și proprietarii spațiilor publice deschise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție.
 3. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, a librăriilor, cinematografelor, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.
 4. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurant, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente).
 5. Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparține aceleași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maxima a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00.
 7. Pentru perioada în care activitatea operatorilor economici este restricționată, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
 8. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00.
 9. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și a băturilor alcoolice și nealcoolice sunt premise în spații special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și a președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 10. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.
 11. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
 12. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiate în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

ACESTE MĂSURI SE APLICĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 14 ZILE, RESPECTIV DIN 28.10.2020 – 10.11.2020, URMÂND A FI REEVALUATE LA FINALUL ACESTUIA.

ESTE PERMISĂ ÎNLĂTURAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP ÎN VEDEREA FUMATULUI, CONSUMULUI DE PRODUSE ALIMENTARE SAU BĂUTURI ÎN AFARA TERASELOR, CÂT ȘI PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR INDIVIDUALE SAU ALTOR ASEMENEA ACTIVITĂȚI, DOAR DACĂ PERSOANELE SUNT ÎN AFARA ZONELOR DE TRAFIC PIETONAL ȘI LA MINIM 2 M FAȚĂ DE ALTE PERSOANE.

PRIMAR

                                                                                                    MUNTEAN IOAN