Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială GÂRBOVA din județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.6, 14, 44, localitatea GÂRBOVA începând cu data de 18.05.2020, pe o perioadă de 60 zile, la sediul PRIMĂRIEI GÂRBOVA, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificăriile și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR

Nume, prenume

NEDELA IOAN