Anunț public convocare ședință 29.11.2019

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 29.11.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.140/21.11.2019.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.50/30.08.2019.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de închiriere pășune nr.1693/2019.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărîre privind atestarea apartenenței unui bun la domeniul privat al comunei.

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărîre privind înscrierea în domeniul public al unor terenuri.

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

6.Proiect de hotărîre privind revocarea HCL nr.76/17.12.2018.

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

7.Probleme curente.

SECRETAR,

CÎLNICEAN GABRIELA