Anunț publicare documente tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 15, 18 și 36

Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA GÂRBOVA, județul ALBA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 15, 18 și 36 pe perioada  01.02.2019-02.04.2019, la sediul primăriei Gârbova, str. Văii nr. 452, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicitații imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.