Anunț ședință CL 15.02.2019

ln baza Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administratia publică ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare.anunţăm public că in data de 15.02.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova, sedinţa ordinară publică convocată prin Dispoziţia primarului nr.22/8.02.2019,cu următorul,

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotarire privind aprobarea rezilierii contractelor de închiriere pajişti comunale.
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pajişti comunale.
3. Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulamentului de orgnizare şi funcţionare al co.mpartimentului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Gârbova.
4. Proiect de hotărîre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Gârbova,judeţul Alba.
5. Proiect de hotărîre privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţia

Tara Secașelor Alba-Sibiu.

Iniţiator: Nedeia Ioan -primar

6.Raport privind starea ecomomică,socială şi de medhJ…a comunei . ?.Informare privind starea infracţională în comuna Gârbova.
a.Probleme curente.