Anunț ședință CL extraordinară în data de 15.04.2019, ora 8:30

În baza Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată cu modificările şi completările ulterioare,prin prezenta a.ducem la cunoştinţa publicului că în data de 15.04.2019,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova şedinţa extraordinară publică convocată prin Dispoziţia primarului nr.57/11.04.2019.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotarire privind adoptarea bugetului local pe anul 2019.
2. Proiect de hotărîre privind aprobarea contractului de delegare nr.223/27.12.2018.
3. Proiect de hotărîre privind aprobarea tarifelor pentru beneficiarii serviciului de salubrizare.
4. Proiect de hotărîre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale.
5. Probleme curente.

SECRET AR,
CÎLNICEAN GABRIELA