Anunț ședință Consiliul Local 24.04.2020

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 24.04.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.23/16.04.2020.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție la 31.03.2020.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind modalitatea de exercitare a votului consilierilor locali pe perioada stării de urgență.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de completare a registrului agricol.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărîre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli perioada 2020-2023.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a localităților din județul Alba .

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice privind proiectul de modernizare infrastructura de iluminat public în comuna Gârbova .

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea efeicienței energetic și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public .

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

8.Probleme curente.

SECRETAR, CÎLNICEAN GABRIELA