Anunt sedinta ordinara publica 31.07.2020

ROMANIA

JUDETUL ALBA

PRIMARIA GÂRBOVA

Str. Vaii nr.452,tel.0258748118,fax 0258748101

E-mail girbova@ab.e-adm.ro

NR.3715 din 24.07.2020

A N U N Ț

==========

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 31.07.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.38/24.07.2020.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție la 30.06.2020 .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind înregistrarea unor terenuri în domeniul public al comunei.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui teren în domeniul public al comunei.

Proiect: iniţiator: primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărîre privind stabilirea situațiilor deosebite prin care se pot acorda ajutoare de urgență la nivelul comunei Gârbova.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în Gârbova nr.509.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului-cabană .

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local.

9.Probleme curente.

Gârbova  la 24.07.2020

SECRETAR GENERAL,

CÎLNICEAN GABRIELA