Anunț ședință ordinară publică în data de 29.05.2020

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 29.05.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.25/22.04.2020.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului anual de execuție .
Proiect inițiator:primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale.
Proiect inițiator:primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor terenuri în domeniul public.
Proiect: iniţiator primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

4. Proiect de hotărîre privind aprobarea unui PUD construire atelier auto.
Proiect: iniţiator primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului aferent imobilului din Gârbova nr.566.
Proiect: iniţiator primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnico-economice .
Proiect: iniţiator primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

7. Probleme curente.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție la 31.03.2020.
Proiect inițiator:primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

9. Proiect de hotărâre privind modalitatea de exercitare a votului consilierilor locali pe perioada stării de urgență.
Proiect inițiator:primar

10. Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3
Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de completare a registrului agricol.
Proiect: iniţiator primar

11. Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3
Proiect de hotărîre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli perioada 2020-2023.
Proiect: iniţiator primar

12. Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a localităților din județul Alba .
Proiect: iniţiator primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice privind proiectul de modernizare infrastructura de iluminat public în comuna Gârbova .
Proiect: iniţiator primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea efeicienței energetic și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public .
Proiect: iniţiator primar
Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

15. Probleme curente.