Convocare ședință ordinară publică în data de 30.01.2020, ora 8:30

În baza Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată cu modificările și completările ulterioare,prin prezenta aducem la cunoștința publicului că în data de 30.01.2020,orele 8,30,are loc la sediul primăriei Gârbova ședința ordinară publică convocată prin Dispoziția primarului nr.4/23.01.2020.

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI

1.Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în Cartea funciară 77526 a bunului teren de sport.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

2.Proiect de hotărâre privind încheierea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2019.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare 2020-2021

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.2

4.Proiect de hotărîre privind modificarea și completarea HCL nr.67/19.12.2019.

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe de urgență urbanism.

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2020.

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.3

7.Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare Comisia de specialitate nr.1

8.Probleme curente.

SECRETAR, CÎLNICEAN GABRIELA