Informații și rapoarte de interes public

Strategia de dezvoltare locala Lista informațiilor de interes public Raport anul 2019- Legea 544 și Legea 52